Czym jest mobbing?

A girl tries to evade negativity
Wprowadzenie

Mobbing to bardzo poważny problem występujący w  wielu miejscach pracy w Polsce.  Jest to również czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji czy samobójstw.
 
Mobbing w pracy krzywdzi nie tylko ludzi, których dotyczy, ale również przedsiębiorstwa odczuwają jego skutki np. w postaci utraty produktywności, zwiększonej absencji, obniżonego morale czy czasu poświęconego na dokumentowanie, dochodzenie lub obsługę roszczeń.

Najskuteczniejszym sposobem na wyeliminowanie mobbingu są działania mające na celu zapobieganie  wystąpieniu tego zjawiska. Oznacza to stworzenie silnego, spójnego podejścia, które zapobiegnie eskalacji niewłaściwych zachowań oraz budowaniu pozytywnej, pełnej szacunku kultury pracy, w której mobbing nie jest tolerowany.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180