Co to jest zdrowe miejsce pracy?

A girl working on her laptop while drinking from a mug
Wprowadzenie

Dobre samopoczucie psychiczne w pracy sprzyja każdemu i zwiększa odporność osobistą i organizacyjną [zdolność do psychicznego i emocjonalnego radzenia sobie z kryzysem lub zdolność do szybkiego powrotu do stanu sprzed kryzysu]. Sprzyja też osiąganiu sukcesów. Każdy ma do odegrania pewną rolę zarówno w dbaniu o własne zdrowie psychiczne, jak i w tworzeniu zdrowego psychicznie miejsca pracy.

Podczas gdy miejsca, w których pracujemy, przybierają różne formy i rozmiary, zdrowe psychicznie środowisko pracy ma z reguły kilka cech wspólnych. Miejsca, w których pracujemy, są pod wieloma względami bardzo zróżnicowane, ale tzw. zdrowe psychicznie środowisko pracy ma z reguły kilka cech wspólnych.

  • Pozytywna kultura w miejscu pracy. Mówiąc prościej, to taka kultura pracy, w której ludzie czują się dobrze, są zachęcani i wspierani.
  • Stres i inne zagrożenia dla zdrowia psychicznego podlegają zarządzaniu. Stres, duże obciążenie pracą, nierealistyczne terminy, słaba komunikacja, niepewność - te i inne czynniki mogą przyczyniać się do powstawania lęku i depresji. Do menedżerów i liderów należy ich kontrolowanie.
  • Osoby cierpiące z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego powinny być wspierane. Pomaganie pracownikom w pozostaniu lub powrocie do pracy przynosi wyraźne korzyści, zarówno dla jednostki, jak i dla przedsiębiorstwa.
  • Zero tolerancji dla dyskryminacji. Ochrona pracowników przed dyskryminacją jest wymogiem prawnym. Walce z dyskryminacją sprzyja też tworzenie zespołów pracowniczych zróżnicowanych ze względu na ich cechy indywidualne i zapewnienie wszystkim sprawiedliwego traktowania.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180