Työpaikkakiusaaminen

A girl tries to evade negativity
Johdanto

Kiusaaminen on vakava asia suomalaisilla työpaikoilla. Se on myös riskitekijä, joka usein aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. 

Työpaikkakiusaaminen ei vahingoita ainoastaan asianosaisia. Kiusaamisella on huomattavat haittavaikutukset koko työyhteisölle tuottavuuden laskuna, poissaolojen lisääntymisenä ja heikentyneenä moraalina. Kiusaamisen takia työpaikoilla menetetään usein kohtuuttomasti aikaa korvausvaatimusten ajamiseen tai niiltä puolustautumiseen ja näihin liittyvään dokumentointiin. Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen selvittely- ja muut kulut voivat nousta yli 30 000 euroon. Yhden sairauslomapäivän hinta on noin 350 euroa. (Ks. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen/seuraukset/)

Tehokkain keino kiusaamisen lopettamiseksi on sen ennalta ehkäiseminen. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikoille luodaan vahva ja johdonmukainen kiusaamista ehkäisevä toimintakulttuuri, jonka avulla sopimaton käyttäytyminen voidaan estää ja vahvistaa sellaista positiivista työilmapiiriä, jossa kunnioitetaan muita ihmisiä eikä kiusaamista sallita.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti