Prawa i obowiązki

A man working on his desk covered with an umbrella
Wprowadzenie

Poprawa zdrowia psychicznego w miejscu pracy leży w interesie wszystkich i wszyscy mamy do odegrania pewną rolę. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają formalne prawa i obowiązki wynikające z przepisów dotyczących dyskryminacji, prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180