Zaburzenia zdrowia psychicznego

A bunch of people walking and talking to each other
Wprowadzenie

Zdrowie psychiczne każdego z nas różni się w ciągu całego życia. Obejmuje ono szeroki zakres, od pozytywnego, zdrowego funkcjonowania na jednym końcu, do ciężkich objawów lub stanów, które wpływają na codzienne życie i aktywność na drugim końcu. Twoje zdrowie psychiczne nie jest stałe ani statyczne. W odpowiedzi na różne czynniki stresogenne możesz zajmować różne miejsce na jego kontinuum.

Zdrowie psychiczne u każdego oznacza co innego; poniższe informacje powinny być wykorzystywane wyłącznie jako wskazówki. Występowanie poniższych objawów nie musi oznaczać, że ty lub osoba, z którą pracujesz, macie problemy ze zdrowiem psychicznym lub macie myśli samobójcze. Aby otrzymać właściwą diagnozę i uzyskać poradę, należy zwrócić się do lekarza psychiatry. Jeśli w twojej miejscowości nie ma do niego dostępu, zgłoś problem lekarzowi pierwszego kontaktu/lekarzowi rodzinnemu.

Kiedy ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym, może to mieć wpływ na jego sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Może to mieć również wpływ na zdrowie fizyczne. Wiele osób dobrze radzi sobie psychicznie i ich stan nie wpływa znacząco na ich pracę lub życie.

Zaburzenia zdrowia psychicznego mogą wahać się od łagodnych, trwających zaledwie kilka tygodni, do umiarkowanych i ciężkich, wpływających na wszystkie obszary codziennego funkcjonowania.
Ponieważ stan zdrowia psychicznego jest bardzo zróżnicowany, ludzie mogą doświadczać pewnych objawów, co nie oznacza choroby.

Przy odpowiednim wsparciu i leczeniu, większość osób dotkniętych chorobą psychiczną wraca do zdrowia i prowadzi zdrowe i satysfakcjonujące życie. Odzyskanie zdrowia jest dla każdego inne. Dla niektórych osób powrót do zdrowia oznacza brak objawów, dla innych oznacza naukę radzenia sobie z objawami.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180