Czym jest dobre zdrowie psychiczne?

A girl riding a bike
Wprowadzenie

Jest to wyrażenie, którego używamy na co dzień, więc może cię zaskoczyć, że termin "zdrowie psychiczne" jest często źle rozumiany.

Termin "zdrowie psychiczne" jest często stosowany jako zamiennik pojęcia "zaburzenia psychiczne" - takie jak depresja, stany lękowe, schizofrenia i inne. Jednak według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie psychiczne jest "stanem dobrego samopoczucia, w którym każdy człowiek realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie z normalnym stresem życiowym, może pracować produktywnie i owocnie oraz jest w stanie wnieść swój wkład w życie swojej społeczności".

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180