Työstressi

An image of a weekly work calendar
Johdanto

Useimmilla työpaikoilla tehtäviin liittyy jonkin verran stressiä, ja tämä voi vaikuttaa henkilöstöön organisaation kaikilla tasoilla, niin etulinjan työntekijöihin, esihenkilöihin kuin ylempiin johtajiinkin.

On kohtuullista sietää jossain määrin stressiä, mutta jos paine kasvaa liian suureksi tai siitä tulee jatkuvaa, se muodostuu helposti ongelmaksi. On kuitenkin olemassa joitakin stressinhallintakeinoja, joita kuka tahansa voi käyttää vähentääkseen omaa stressitasoaan sekä löytääkseen positiivisen tasapainon työn ja muun elämän välille.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti