Mielenterveydestä huolehtiminen työssä

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää paremmasta työympäristöstä, voit lukea sen täältä

Kampanja

Hyvinvointi ja terveys työpaikalla

Kampanja koostuu tiedotusmateriaaleista mielenterveysongelmiin liittyvän leimautumisen (stigman) torjumiseksi ja psyykkisen tuen koulutusmateriaaleista, joissa keskitytään työelämän stressitekijöihin. Valitut materiaalit ovat osoittautuneet tehokkaiksi stigmatisoitumisen vähentämisessä työpaikoilla. Stigmatisoitumisen torjuntaan kerätty materiaali sisältää aiheita kuten terveellisen työpaikan merkitys sekä työstressin ja työpaikkakiusaamisen merkkien tunnistaminen. Psyykkisen tuen koulutusmateriaaleista löydät tietoa muun muassa etätyöstä, työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta työssä. Materiaalien avulla voit oppia lisää mielenterveydestä työpaikalla ja kaikista aiheeseen liittyvistä näkökohdista.

Materiaalit

A girl working on her laptop while drinking from a mug

Millainen on terveellinen työpaikka?

A girl riding a bike

Mitä on hyvä mielenterveys?

A young man enjoying a cup of coffee

Miksi työntekijöiden terveydestä huolehtiminen kannattaa?

A bunch of people walking and talking to each other

Mielenterveyden ongelmat

An image of a weekly work calendar

Työstressi

A girl tries to evade negativity

Työpaikkakiusaaminen

Two colleagues working together

Miten työtoverit jaksavat?

Two people having a conversation

Miten aloittaa keskustelu työtoverin kanssa?

A man working on his desk covered with an umbrella

Oikeudet ja velvollisuudet

Different contents being put in a folder

Psyykkisen tuen koulutusmateriaalit

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti