Przykłady zachowań mobbingowych

 • używanie obelżywego, znieważającego lub obraźliwego języka, lub komentarzy (w tym bagatelizowania, poniżania lub protekcjonalnego traktowania kogoś, zwłaszcza na oczach innych),
 • nieuzasadniona lub nieracjonalna krytyka, lub oskarżenia,
 • wyróżnienie kogoś i traktowanie go gorzej niż innych,
 • umyślne ograniczanie dostępu do informacji, nadzoru, konsultacji, szkoleń lub zasobów, aby uniemożliwić komuś wykonywanie pracy,
 • wyznaczanie nierozsądnych terminów realizacji zadań lub ciągłe ich zmiany,
 • rozpowszechnianie fałszywych informacji lub złośliwych plotek,
 • zmiana ustaleń dotyczących pracy, takich jak harmonogramy i urlopy, powodujących celowe utrudnienia,
 • przydzielanie zadań, które są bezzasadne - poniżej lub powyżej czyichś kompetencji,
 • upokarzanie, krzyki lub stosowanie gróźb,
 • wykluczenie kogoś z udziału w działaniach związanych z jego pracą,
 • odmowa uznania wkładu i osiągnięć (np. stwierdzenie, że praca danej osoby  i uznanie za nią - została skradziona lub splagiatowana),
 • zmuszanie do zachowań naruszających godność osobistą (np. poniżające rytuały inicjacyjne),
 • dokuczanie lub ośmieszanie,
 • odmowa udzielenia urlopu rocznego, zwolnienia lekarskiego, a zwłaszcza urlopu okolicznościowego bez uzasadnionej przyczyny,
 • manipulowanie, zmawianie się przeciwko komuś lub inne nękanie psychiczne,
 • zastraszanie (sprawiające, że ktoś czuje się mniej ważny i niedoceniany).

Popychanie, szarpanie i przytrzymywanie są uważane za napaść i należy je traktować bardzo poważnie. Należy również zgłaszać groźby lub ataki przy użyciu sprzętu, noża, pistoletu, pałki lub jakiegokolwiek przedmiotu, który może być użyty jako broń.

Jeśli zostałeś zaatakowany lub obawiasz się o swoje bezpieczeństwo fizyczne, możesz rozważyć skontaktowanie się z policją.

Jeśli doświadczyłeś mobbingu w miejscu pracy i  wpłynęło to na Twoje zdrowie i samopoczucie, rozmowa z kimś o tym, jak się czujesz, jest dobrym pierwszym krokiem. Umów się na wizytę ze specjalistą, który udzieli wsparcia i niezbędnych rad (psycholog, lekarz, prawnik).

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180