Co nie jest uważane za mobbing w miejscu pracy?

Niektóre zwyczaje i procedury obowiązujące w miejscu pracy mogą wydawać się niesprawiedliwe, ale nie muszą oznaczać mobbingu, jeśli są zgodne z prawem i wykonywane w rozsądny sposób, np.:

  • wyznaczanie realistycznych i osiągalnych celów, standardów i ich terminów realizacji,
  • sprawiedliwy i właściwy sposób tworzenia grafików oraz przydzielania godzin pracy,
  • przeniesienie kogoś do innego obszaru organizacji/biznesu lub zmiana roli ze względów operacyjnych,
  • podjęcie decyzji o niewybraniu pracownika do awansu w przypadku zastosowania obiektywnej procedury oceny doświadczenia i kompetencji różnych kandydatów,
  • informowanie osoby o niezadowalającej pracy w sposób uczciwy, sprawiedliwy i konstruktywny,
  • poinformowanie kogoś o jego nieracjonalnym zachowaniu w sposób obiektywny i poufny,
  • wdrażanie zmian organizacyjnych lub restrukturyzacja,
  • podejmowanie działań dyscyplinarnych, w tym zawieszenie lub rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli jest to właściwe i  uzasadnione w danych okolicznościach.
Należy również zaznaczyć, że aby można było mówić o mobbingu, nie może to być pojedynczy epizod. Zachowania muszą być regularne i trwać przez dłuższy czas. Jednak wszelkie przypadki pojedynczego, niewłaściwego lub lekceważącego zachowania powinny być analizowane szybko i traktowane poważnie, zanim się nasilą.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180