Oznaki stresu w pracy

Stres jest normalną reakcją, która pojawia się w odpowiedzi na wymagania stawiane w pracy. Gdy trwa krótko, może korzystnie na nas wpływać, pomagając zachować czujność i motywując do osiągnięcia najlepszych wyników.

Jednak długotrwały, intensywny stres w pracy może być szkodliwy dla zdrowia psychicznego. Może przyczyniać się do rozwoju lęku i/lub depresji. Może również wpłynąć na  pogorszenie naszego obecnego stanu psychicznego.

Oprócz wpływu na relacje i życie poza pracą, stres może również zwiększyć ryzyko wystąpienia urazu, zmęczenia i wypalenia zawodowego.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180