Mitä tarkoitetaan työperäisellä stressillä?

Stressi aiheutuu usein siitä, että työtehtävien vaatimukset, työntekijän kyvyt, taidot ja käytettävissä olevat voimavarat eivät vastaa toisiaan. 
  
Jokainen tietää, miltä stressi tuntuu, ja olemme todennäköisesti kaikki kokeneet sitä jossakin vaiheessa elämäämme – kotona, koulussa, työssä tai ylipäätään joutuessamme uusiin tilanteisiin oman mukavuusalueemme ulkopuolella. Tällainen stressi on yleensä normaalia, mutta jos stressi jatkuu ja pitkittyy, se voi muuttua ongelmaksi.   

Useimpiin tehtäviin liittyy joitakin yleisiä stressitekijöitä, mutta tietyissä tehtävissä tai rooleissa stressin aiheuttajat voivat olla erityisiä. 

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti