Työpaikkakiusaamisen seuraukset

Kiusaaminen työpaikalla voi vaikuttaa ihmisiin monin tavoin. Se voi aiheuttaa:

  • hätää, ahdistusta, paniikkikohtauksia tai unihäiriöitä
  • fyysisisä oireita kuten lihasjännitystä, päänsärkyä ja ruoansulatusvaivoja
  • heikentynyttä suorituskykyä
  • itsetunnon menetystä ja eristyneisyyden tunnetta
  • suhteiden huononemista työtovereiden, perheen ja ystävien kanssa
  • masennusta, kasvanutta itsemurhariskiä

Toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyyn

Suomessa työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen henkilön terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä. Puuttumisesta on hyvä sopia työpaikan yhteistoiminnassa yhtenäisillä toimintaohjeilla. Lisätietoa: 
Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen työpaikoilla

Johdon tehtävä on varmistaa, että toimintaohje epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ehkäisyyn tehdään ja otetaan käyttöön. Kaikkien osapuolten sitoutumisen varmistamiseksi toimintaohje on hyvä rakentaa työpaikan eri toimijoiden eli työnantajan, luottamushenkilöstön ja henkilöstöhallinnon yhteistyönä. Lisätietoa: Epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen ennalta ehkäisyn toimintaohjeet

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti