Mitä tarkoitetaan työpaikkakiusaamisella?

Lyhyen muodollisen määritelmän mukaan työpaikkakiusaaminen on toistuvaa yhteen työntekijään tai työntekijäryhmään kohdistuvaa epäasiallista tai kohtuutonta käyttäytymistä, joka voi olla vaaraksi sen kohteena olevan/olevien henkilöiden työterveydelle ja –turvallisuudelle.

Tässä painotetaan ’toistuvaa’, mikä tarkoittaa sitä, että yhden kerran kohtuuttoman käyttäytymisen tapausta ei vielä pidetä kiusaamisena. On kuitenkin tärkeää arvioida tarkkaan sitä, mikä saattaa näyttää yhdeltä kiusaamiskerralta, koska kiusaamistapauksilla on taipumus yleistyä ja johtaa kiusaamiskierteeseen. Myös ’työterveyden- ja turvallisuuden vaarantaminen’ on tärkeä painotus – tässä yhteydessä puhutaan kiusaamisen vaikutuksesta kohteena olevan henkilön mielenterveyteen.

Kiusaamista voi esiintyä erityyppisissä työyhteisöissä, ja se voi kohdistua kaikenlaisissa tehtävissä työskenteleviin – etulinjan työntekijöistä aina toimitusjohtajiin. 

Työpaikkakiusaaminen voi saada erilaisia muotoja sanallisesta tai fyysisestä hyväksikäytöstä internetin ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaan häirintään. Joissain tapauksissa työpaikkakiusaaminen ulottuu välittömän työympäristön ulkopuolelle – esimerkiksi silloin, kun työajan ulkopuolella lähetetään kiusaavia tai häiritseviä sähköposteja tai tekstiviestejä. 

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti