Esimerkkejä työpaikkakiusaamisesta

 • herjaava, loukkaava tai hyökkäävä kielenkäyttö (halventaminen tai alistaminen muiden kuullen/nähden)
 • perusteeton tai kohtuuton kritiikki ja valittaminen
 • erotteleva ja muita huonompi kohtelu
 • työntekoa haittaava tiedon, ohjauksen, konsultoinnin, koulutuksen tai resurssien epääminen
 • kohtuuttomien aikataulujen asettaminen tai jatkuvasti muuttuvat määräajat
 • väärien tietojen tai haitallisten huhujen levittäminen
 • haitalliset työaikajärjestelyt (työvuorojen ja lomien muuttaminen)
 • taitotasoon nähden kohtuuttoman vaativien tai vaatimattomien tehtävien tarjoaminen
 • nöyryyttäminen, huutaminen tai uhkailu
 • työpaikan tai työhön liittyviin tilaisuuksiin osallistumisen epääminen
 • tunnustuksen tai saavutuksen anastaminen (kuten plagioiminen tai ansion riistäminen)
 • simputus (epämukaviin tai vaarallisiin tehtäviin pakottaminen)
 • härnääminen, kepposten tai jäynien järjestäminen
 • vuosiloman, sairausloman ja etenkin perheloman epääminen ilman kohtuullisia perusteita
 • ajatusleikeillä kiusaaminen, liittoutuminen henkilöä vastaan tai muu psykologinen häirintä
 • pelottelu, joka saa henkilön tuntemaan itsensä vähäpätöiseksi ja alempiarvoiseksi

Tönimistä, tyrkkimistä ja kovakouraista tarttumista pidetään pahoinpitelynä, ja niihin tulisi suhtautua erittäin vakavasti. Myös hyökkäykset tai uhkaaminen veitsen, aseen, mailan tai muun aseena pidettävän välineen avulla, tulisi ilmoittaa. 

Jos sinua on pahoinpidelty tai pelkäät fyysisen turvallisuutesi puolesta, sinun tulee ilmoittaa poliisille ja työnantajalle, jonka tehtävänä on arvioida, millaisia turvatoimia työpaikalla on tarpeen lisätä. Tiedon perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäistään vastaavat tapaukset ennalta. Lisätietoa: väkivallan uhka työpaikoilla

Jos olet kokenut työpaikkakiusaamista, ja se vaikuttaa terveyteesi tai hyvinvointiisi, puhuminen jonkun kanssa on suositeltava ensimmäinen askel. Sinun kannattaa sopia tapaamisesta lääkärin tai muun ammattiauttajan kanssa. Lisätietoa: toimi näin, jos koet, että sinua kiusataan.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti