Oikeudet ja velvollisuudet

A man working on his desk covered with an umbrella
Johdanto

Mielenterveyden edistäminen työpaikoilla on kaikkien etujen mukaista, ja meillä kaikilla on siinä omat tehtävämme. Sekä työnantajilla että työntekijöillä on muodolliset oikeudet ja velvollisuudet työterveyden ja työturvallisuuden parantamisessa, työpaikalla tapahtuvan syrjinnän ja häirinnän ehkäisemisessä sekä työelämän yksityisyyden suojan turvaamisessa.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti