Mitä on hyvä mielenterveys?

A girl riding a bike
Johdanto

Mielenterveys on arkielämän puhekielinen ilmaus, joten monelle voi tulla yllätyksenä, että käsite ymmärretään usein väärin. 

Koska mielenterveydestä puhutaan tavallisesti sairauksien yhteydessä, käsite on saanut negatiivisen merkityssisällön, ja se saatetaan sekoittaa mielenterveyshäiriöihin kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen tai skitsofreniaan. Kuitenkin Maailman Terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan mielenterveys tarkoittaa ”hyvinvoinnin tilaa, jossa jokainen ihminen voi toteuttaa omia kykyjään, selviytyä normaalin elämän haasteista, työskennellä tuottavasti ja antaa oman panoksensa itsen ja yhteisön hyväksi”.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti